fbpx

IDDEEA: Novi projekat za KING ICT Sarajevo

KING ICT Sarajevo je sklopio ugovor sa Delegacijom EU u BIH za unapređenje informacijskog sistema za Agenciju za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA). Eksperti KING ICT-a će kreiranjem novih aplikativnih rješenja i organizacijom specijaliziranih treninga za stručnjake IDDEEA-e poboljšati tehničke kapacitete ICT sistema što će omogućiti veću efikasnost i transparentnost u pružanju usluga IDDEEA-e.

Očekivani rezultati projekta su veća dostupnost podataka od opšteg značaja u skladu sa Open data standardima, razvoj core aplikacija na Oracle ADF tehologiji te uspješna edukacija iz različitih ICT oblasti za ključne korisnike iz IDDEEA-e.

Vrijednost projekta je 865.000 EUR, a radi se o programu finansiranom sredstvima Evropske unije.