fbpx

Politika kvalitete

U KING ICT svjesni smo da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu naših kupaca. Stoga dosljedno nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, ispunjavati njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja.

Kupcima pomažemo u cjelokupnom i efikasnom korištenju poslovnih potencijala kroz pružanje usluga integracije informacijsko komunikacijskih rješenja, usluge IT podrške, poslovne i tehničke edukacije, te proizvodnju računara i softvera. Vrednujemo uspješnost upravljanja kvalitetom redovnim nezavisnim ocjenjivanjem.

Aktivno gradimo povjerenje i konstruktivne odnose s kupcima i dobavljačima kroz međusobno razumijevanje i uvažavanje zasnovano na znanju, sposobnosti i standardima struke te objektivnom gledanju na tehnologiju. Logika naših poslovnih procesa i njihovog međusobnog djelovanja usmjerena je na zadovoljavanje zahtjeva kupaca i osiguranje njihovog zadovoljstva.

Integracijom našeg sistema upravljanja kvalitetom s drugim sistemima upravljanja i poslovnim procesima omogućili smo usklađenost ciljeva kvalitete sa strateškim ciljevima poslovanja te efikasno međusobno djelovanje procesa i sistema. Temelj za donošenje odluka o našim aktivnostima su činjenice podržane vjerodostojnim dokazima.

Edukacija i osposobljavanje, kao i stalna briga o zaposlenicima, temelj su organizacijske sposobnosti na kojem se zasniva zadovoljstvo naših korisnika. Trajno poboljšavanje je načelo kojim se vodimo u svim perspektivama upravljanja kvalitetom i u svim procesima. Aktivnim djelovanjem i svjesnošću o potrebi zadovoljavanja zahtjeva naših kupaca svi zaposlenici doprinose trajnom poboljšavanju kvalitete, vođeni odrednicama sistema upravljanja kvalitetom.

Upravljanje kvalitetom u našem poslovanju oblikovali smo i implementirali, te ga održavamo i poboljšavamo u skladu s načelima i zahtjevima koje postavlja međunarodna norma ISO 9001. Sstem upravljanja kvalitetom, uključujući usvojenu i odobrenu politiku i sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenicima.

Rev 5, 2014-06-04
Predsjednik Uprave Plamenko Barišić