fbpx

Politika životne sredine

U KING ICT svjesni smo da održivost našeg poslovanja zavisi od skladnih odnosa sa svim saradnicima naše organizacije, te nastojimo u potpunosti razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe kao i sve aspekte uticaja naših odluka i aktivnosti na našu okolinu. Stoga:

Osluškujemo zahtjeve svih učesninika spram okoline, vodimo brigu o sprječavanju zagađenja, ugrožavanja zdravlja ili sigurnosti, te racionalno gospodarimo prirodnim resursima. Kupcima pomažemo u efikasnom korištenju njihovih poslovnih potencijala kroz usluge savjetovanja, oblikovanja, razvoja, izgradnje, upravljanja i poboljšanja informacijsko-komunikacijskih sistema te edukacije za njihovo korištenje, vodeći brigu o zaštiti od zagađenja i smanjenju nepovoljnih uticaja na okolinu.

Omogućavamo svim zaposlenicima da svojim djelovanjem i svjesnošću doprinesu očuvanju okoline, sprječavanju zagađenja, smanjenju negativnih uticaja na okolinu i racionalnom trošenju prirodnih resursa. Legislativne, regulatorne i ugovorne zahtjeve u vezi s okolinom poštujemo i osiguravamo zadovoljenje njihovih zahtjeva, kao i ostalih zahtjeva koje smo se obavezali poštivati, u djelokrugu naših odluka i aktivnosti.

Integrirali smo upravljanje okolinom sa ostalim sistemima upravljanja i poslovnim procesima kako bismo osigurali stalno poboljšavanje, sa uspostavljenim mjerljivim ciljevima, planovima i programima upravljanja okolinom. Širimo uticaj naše brige za okolinom kroz proaktivno sudjelovanje i stalnu komunikaciju o okolini sa svim učesnicima.

Upravljanje okolinom u našem poslovanju provodimo u skladu s načelima i zahtjevima koje postavlja međunarodna norma ISO 14001. Sistem upravljanja okolinom, uključujući usvojenu i odobrenu politiku i sve povezane dokumente, objavljen je putem intraneta društva i dostupan je svim zaposlenicima.

Rev 2, 2014-06-04
Predsjednik Uprave Plamenko Barišić