fbpx

Moderni modularni data centar za Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Izazov

Osigurati maksimalnu pouzdanost i sigurnost

servisa, uz visoku dostupnost i brzinu obrade

podataka Pravosudnog sistema.

Rješenje

Izgradnja savremenog data centra prema

standardima i u skladu sa specifičnim

zahtjevima naručioca.

Rezultat

Pouzdana usluga u smislu pouzdanosti

servisa, pohrane i zaštite podataka uz

istovremeno postignut visok nivo

dostupnosti i brzinu pružanja usluge.

U 21. vijeku digitalizacija pravosuđa glavni je temelj dugoročne održivosti i sigurnosti pravosudnog informacionog sistema koji je u skladu s međunarodnim normama. U saradnji sa IT odjelom VSTV BiH izgradili smo savremeni data centar koji će pridonijeti stvaranju efikasnog i brzog informaciono-komunikacionog pravosudnog sistema u službi građana.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH nezavisna je institucija čiji je cilj uspostava i očuvanje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u BiH.

Ovo zakonodavno Vijeće obavlja niz zakonom utvrđenih nadležnosti, koje obuhvataju: imenovanje sudija, tužilaca i stručnih saradnika, disciplinsku odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, pravosudnu upravu i statistiku, budžete pravosudnih institucija, nadzor nad stručnim usavršavanjem i uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u pravosuđe.

Najveći broj funkcija koje proizlaze iz nadležnosti VSTV-a BiH su podržane IT servisima. Pored toga, zaposleni u stotinu pravosudnih institucija u BiH svakodnevno koriste IT servise obuhvaćene Pravosudnim informacionim sistemom koji VSTV BiH razvija i održava. Uspostavu novog data centra koji može odgovoriti potrebama više od 5000 korisnika pravosudnog informacionog sistema omogućena je uz podršku donatora – Evropske unije i Kraljevine Švedske.

U saradnji s IT odjelom Vijeća izgradili smo novi data centar koji je prije svega pouzdan, siguran i efikasan kako bi uspješno odgovorio na zahtjeve više od 5000 korisnika pravosudno-informacionog sistema. Novi data centar opremljen je sistemom poslovne inteligencije koji proaktivno pomaže predsjednicima sudova kao i glavnim tužiocima, a daljnjim poboljšavanjem sistem će pridonijeti stvaranju jednostavnijeg i pristupačnijeg sudstva građanima BiH.

Pogodnosti za korisnika:

  • fizička sigurnost opreme – data centar izgrađen je po strogim pravilima struke, uz osiguranu zaštitu od požara, poplava i drugih nepogoda
  • sigurnost i nadzor podataka – s obzirom na osjetljivost podataka kojima se raspolaže, njihova pohrana i zaštita izuzetno su važni
  • visoka dostupnost i pouzdanost servisa – upotrebom najboljih praksi i najsavremenijih tehnologija su podignuti na najviši nivo

Izgradnja savremenog data centra prema standardima i u skladu sa specifičnim zahtjevima naručioca.

Što je KING ICT izveo u sklopu projekta?

Rekonstrukcija objekta sa dodatnim prostorijama (skladišta opreme, sobe operatera) te izgradnja data centra u skladu sa EN 1047, 50600 i 50173 normama. Po izvršenoj implementaciji uspješno odrađen tehnički prijem od strane ovlaštenih institucija kao potvrda kvaliteta izvedbe.

Tehnologija

Prilikom izgradnje data centra obuhvaćeni su:

  • rekonstrukcijski građevinski radovi radi formiranja odgovarajućih prostorija u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama servisa naručioca
  • modularni sigurnosni IT kavez (sigurna soba) za zaštitu visoko kritične IT opreme u skladu sa normom EN 1047-2
  • kompletni elektrotehnički radovi izvedbe instalacija s razvodnim ormarima , dizel električnim agregatom, redundantnim modularnim elektro razvodom povezanim na modularne redundantne sisteme neprekidnog napajanja (UPS) – 2N+1 klasa 4 prema EN50600
  • radovi izvedbe cjelokupnog sistema hlađenja i automatike upravljanja istim, koji podrazumijeva kompletne mašinske instalacije hlađenja, klimatizacije, s vanjskim visoko efikasnim rashladnim jedinicama te unutarnjim klima komorama i rashladnim jedinicama za preciznu obradu zraka (in-row klima jedinice)
  • sistemi za dojavu požara i protupožarna zaštita bazirana na tehnologiji gašenja plinom NOVEC 1230
  • uspostavu kompletne telekomunikacijske infrastrukture na optičkim i bakrenim medijima, zajedno sa rack ormarima za smještaj opreme naručitoca
  • Centralni Nadzorno-Upravljački Sistem (CNUS ili eng. Supervisory Control and Data Acquisition ili SCADA) omogućuje nadzor i daljinsko upravljanje svim glavnim tehničkim sistemima objekta, kroz naprednu vizualizaciju procesa, pohranu ključnih mjernih podataka sa odgovarajućim prikazom mjernih veličina te napredno alarmiranje u slučaju problema

Projekat je finansiran velikim dijelom iz sredstava Evropske unije. Implementacija automatiziranog sistema za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage realizirana je u saradnji s podizvođačima: L-3 Technologies SDS iz SAD-a, Vanderlande Industries iz Nizozemske, Pametna energija d.o.o.