fbpx

Sigurnost i upravljanje prtljagom u Zračnoj luci Dubrovnik

Izazov

U sklopu projekta modernizacije i proširenja terminala Zračne luke kojim će se povećati kapacitet broja putnika, bilo je neophodno ubrzati proces rukovanja prtljagom putnika.

Rješenje

Automatizovani sistem za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage.

Rezultat

Brži proces rukovanja prtljagom putnika od tačke primopredaje do finalne otpreme na odabrani let te viši nivo sigurnosne provjere predane prtljage.

Zračna luka Dubrovnik sarađuje s više desetina avioprijevoznika i prelazi broj od više od 2 miliona putnika godišnje. Pozitivni trendovi rasta broja putnika očekuju se i u nadolazećim godinama ponajviše zbog jakog razvoja turističke ponude u gradovima južne Dalmacije. Modernizacija i proširenje putničkog terminala postalo je imperativ, a sigurnost putnika na prvom mjestu.

Novi putnički terminal Zračne luke Dubrovnik otvoren je u maju 2017. godine kako je planirano Projektom Rekonstrukcije i dogradnje Zračne luke Dubrovnik. Novi terminal predstavlja osnovnu infrastrukturu koja će omogućiti odgovarajući nivo prihvata i otpreme putnika, uz potrebnu prilagodbu Schengenskom režimu rada.

Kako bi se povećao sigurnosni aspekt aerodroma uz istovremeno pružanje najbolje usluge putnicima u procesima sortiranja i rukovanja prtljagom, KING ICT je na novom terminalu implementirao automatizovani sistem za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage.

Komponente sustava su:

 • Sistem za prihvat prtljage koji se sastoji od ukupno 34 prijavna pulta, od kojih je 17 s mogućnošću samoposluživanja (selfbag drop), te 10 tzv. „selfcheck-in“ kioska.
 • Sistem za sigurnosni pregled predane prtljage koji obuhvata najnoviju generaciju EDS (ExplosiveDetection Systems) Standard 3 uređaja s pripadajućom IT i komunikacijskom infrastrukturom te uređaje za skeniranje barkoda s prtljaga putnika.
 • Sistem pokretnih traka za transport prtljage BHS (BaggageHandling System) te sistem za automatsko sortiranje, kojim se predana i pregledana prtljaga otprema prema odabranom letu.
34
prijavna
pulta
17
self bag
drop-a
10
„self check-
in“ kioska.

Prednosti sistema:

 • Za putnike, korisnike usluga Zračne luke automatizovani sistem znači više opcija checkin-a na odabrane letove i predaje prtljage, a samim time i manje vremena provedeno na čekanje u redovima.
 • Proces rukovanja prtljagom od tačke predaje sa strane putnika do odabranog leta zahtjeva manje vremena od dosadašnjeg.
 • Sigurnosna provjera prtljage je podignuta na viši nivo i smanjena je mogućnost unosa zabranjenih stvari.

Brži proces rukovanja prtljagom putnika od tačke primopredaje do finalne otpreme na odabrani let te viši nivo sigurnosne provjere predane prtljage.

Što je KING ICT izveo u sklopu projekta?

 • Upravljački kompjuterski sistem
 • Sistem nadzorne kontrole i prikupljanja podataka
 • Programibilni logički upravljački uređaji
 • Sistem prihvata odlazne prtljage (16 klasičnih check-in-a, 17 hibridnih check-in-a i jedan check-in za prtljagu van standardnih gabarita)
 • Sistem sigurnosnog pregleda odlazne prtljage
 • Sistem za transport i sortiranje odlazne prtljage
 • Sistem prihvata dolazne prtljage

Projekat je finansiran velikim dijelom iz sredstava Evropske unije.