fbpx

Sustav za obračun i naplatu potrošnje električne energije (IS-U)

Izazov

Osigurati tačne podatke za obračun i

naplatu isporučene električne energije

svojim kupcima.

Rješenje

SAP IS-U industrijsko rješenje s modulima

koji uključuju upravljanje podacima kupaca,

obračun i fakturisanje.

Rezultat

Tačni podaci o kupcima te automatizovan

proces obračuna i naplate potrošnje

električne energije.

HEP Elektra, firma članica HEP grupe, ovlaštena je za pružanje javne usluge snabdijevanja električnom energijom u RH. Kako bi osigurali obračun i naplatu isporučene električne energije prema približno 2,1 mil svojih kupaca, firma je implementirala SAP IS-U rješenje.

Sistem snabdijevanja električnom energijom složen je bez obzira isporučuje li se električna energija nastala iz obnovljivih izvora energije ili fosilnih i nuklearnih goriva. U HEP Elektri postojala je potreba za efikasnim i jednostavnim obračunom i naplatom isporučene električne energije.

Kupci HEP Elektre raspoređeni su u nekoliko kategorija te svaki od njih zahtijeva poseban ugovor o isporuci, obračunu i naplati. Računi na mjesečnom nivou temelje se na mjesečnom očitanju potrošnje i naplaćuju se prema stvarnoj potrošnji. Za ugovore bazirane na šestomjesečnom obračunu u periodu između dva obračuna generiše se plan mjesečnih novčanih obaveza.

HEP se odlučio za industrijsko softversko rješenje SAP IS-U čime je dobio centralno mjesto s informacijama o potrošnji električne energije svojih kupaca. Informacije se generišu na osnovu podataka prikupljenih s mjernih uređaja što proces naplate čini efikasnijim. Dodatna prednost rješenja je što omogućuje neometan proces razmjene informacija s ostalim učesnicima na tržištu električne energije. Implementirano je više SAP rješenja koja su integrisana u jedno kompletno rješenje.

SAP IS-U industrijsko rješenje s modulima koji uključuju upravljanje podacima kupaca, obračun i fakturisanje.

SAP IS-U

HEP Elektra implementirala je SAP ECC 6.0 na kojem je aktivirano industrijsko rješenje za javna uslužna preduzeća SAP IS-U.

Implementirani su sljedeći SAP IS-U moduli:

  • IS-U osnovne funkcije – upravljanje adresama i regionalnom strukturom kao i generisanje rasporeda za očitavanje potrošnje, obračun potrošnje te planove mjesečnih novčanih obaveza
  • IS-U matični podaci – poslovni podaci kupaca, ugovorni računi i ugovori te tehnički podaci kao što su priključni objekat, mjesto potrošnje, instalacija, mjesto isporuke, lokacija uređaja i dr.
  • DM – modul koji upravlja tehničkim matičnim podacima, instalacijama uređaja te mjernim rezultatima
  • BILL – modul za obračun potrošnje električne energije kupcima koji omogućuje različite načine izračuna novčane naknade
  • INV – modul za fakturisanje obračunate potrošnje električne energije te izradu planova mjesečnih novčanih obaveza za naredni period
  • FI-CA – modul ugovorni saldakonti kupaca koje predstavlja vrstu analitičkog knjigovodstva izrađenog prema potrebama industrijskih sektora s mnogo krajnjih kupaca i poslovnih partnera te velikim brojem dokumenata za obradu
  • IDE – modul za razmjenu podataka među preduzećima koja posluju na dereguliranom tržištu električne energije

SAP FI, SAP SD, SAP WF

Dodatno, uz SAP IS-U module, HEP Elektra je implementirala modul za finansijsko računovodstvo (FI), modul za prodaju i distribuciju (SD) te modul za radni tok procesa (WF).

SAP CRM i SAP PO

Implementiran je i SAP CRM sistem za upravljanje odnosima s kupcima te SAP PO sistem za komunikaciju i integraciju SAP sistema međusobno, ali i SAP sistema s ostalim vanjskim sistemima.

U SAP CRM sistemu odvijaju se procesi korisničke službe. Omogućen je pregled osnovnih informacija o kupcu kao što su historija kupca, pregled računa, pregled mjesečnih novčanih obaveza, pregled plana obročnog plaćanja, pregled opomena, pregled stanja brojila. Prijava novih kupaca vrši se putem SAP CRM sistema, a zatim se ti podaci repliciraju na SAP IS-U sistem.